شماره تلفن مسجد مقدس جمکران: ۳۷۲۵۶۰۶۰-۰۲۵

نمابر: ۳۷۲۵۳۴۱۸- ۰۲۵

آدرس پستی : قم ، صندوق پستی ۳۱۳ ، مسجد مقدس جمکران

ایمیل: info@jamkaran.ir

پیامک: ۳۰۰۰۳۳۱۳

روابط عمومی مسجد مقدس جمکران : ۳۷۲۵۳۴۱۷ – ۰۲۵

نام واحد شماره تلفن
اشیاء گمشده ۰۲۵۳۷۲۵۵۷۰۹
پارکینگ ۰۲۵۳۷۲۵۵۳۵۵
پمپ بنزین ۰۲۵۳۷۲۵۵۲۴۷

تمام حقوق این وبگاه متعلق به مسجد مقدس جمکران است.